DODAJ DO ULUBIONYCH   ::   STARTUJ Z NAMI
Pebek Design - mała architektura ogrodowa
 

Historia Polski

Historia Polski w datach :
 • 962-92 Mieszko I
 • 966 Chrzest Polski
 • 992-1025 Bolesław Chrobry
 • 1000 Zjazd gnieźnieński
 • 1002-18 Wojny z Niemcami
 • 1018 Wyprawa na Kijów
 • 1025 Koronacja Chrobrego
 • 1025-34 Mieszko II
 • 1034-58 Kazimierz Odnowiciel
 • 1058-79 Bolesław Śmiały
 • 1076 Koronacja Bolesława Śmiałego
 • 1079-1102 Władysław Herman
 • 1102-38 Bolesław III Krzywousty
 • 1109 Najazd Henryka V na Śląsk
 • 1113-22 Przyłączenie Pomorza Gdańskiego
 • 1138 Testament Krzywoustego
 • 1138-46 Władysław II
 • 1146-73 Bolesław IV Kędzierzawy
 • 1157 Najazd Fryderyka I Barbarossy na Wielkopolskę
 • 1173-77 Mieszko III Stary
 • 1177-94 Kazimierz II Sprawiedliwy
 • 1220 Zjazd łęczycki
 • 1194-1227 Leszek Biały
 • 1226 Sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
 • 1229-38 Henryk I Brodaty
 • 1238-41 Henryk II Pobożny
 • 1241 Bitwa pod Legnicą - najazd Tatarów
 • 1243-79 Bolesław V Wstydliwy
 • 1279-88 Leszek Czarny
 • 1288-90 Henryk IV Probus
 • 1295-96 Przemysł II
 • 1300-05 Wacław II Czeski
 • 1306-33 Władysław Łokietek
 • 1308-09 Zagarnięcie Pomorza przez Krzyżaków
 • 1320 Koronacja Łokietka
 • 1331 Zwycięstwo nad Krzyżakami pod Płowcami
 • 1333-70 Kazimierz Wielki
 • 1335 Zrzeczenie się praw do Śląska
 • 1343 Pokój z Zakonem w Kaliszu, rezygnacja z Pomorza
 • 1347 Ustawodawstwo wiślickie
 • 1349 Zajęcie Rusi Halickiej
 • 1364 Założenie Akademii Krakowskiej
 • 1370-82 Ludwik Węgierski
 • 1374 Przywilej koszycki
 • 1384-99 Jadwiga
 • 1385 Układ z Litwą w Krewie
 • 1386-1434 Władysław Jagiełło
 • 1400 Uniwersytet Jagielloński
 • 1409-1411 Wielka wojna z Zakonem
 • 1410 Zwycięstwo pod Grunwaldem
 • 1413 Unia horodelska
 • 1434-44 Władysław III Warneńczyk
 • 1444 Bitwa pod Warną
 • 1447-92 Kazimierz Jagiellończyk
 • 1454-66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem
 • 1454 Statuty nieszawskie
 • 1466 Odzyskanie pomorza
 • 1492-1501 Jan Olbracht
 • 1494 Utworzenie się izby poselskiej
 • 1496 Statuty piotrkowskie
 • 1497 Klęska bukowińska
 • 1501-06 Aleksander Jagiellończyk
 • 1505 Konstytucja "Nihil novi"
 • 1506-48 Zygmunt I Stary
 • 1506-08 Pierwsza wojna z Moskwą
 • 1520 Statut toruński, wprowadzenie pańszczyzny
 • 1525 Hołd pruski, sekularyzacja Zakonu
 • 1526 Włączenie Mazowsza do Polski
 • 1537 Wojna kokosza
 • 1548-72 Zygmunt II August
 • 1561-70 Wojna o Inflanty
 • 1562-63 Sejm egzekucyjny w Piotrkowie
 • 1569 Unia lubelska
 • 1570 Zgoda sandomierska
 • 1573 Pierwsza wolna elekcja
 • 1573-74 Henryk Walezy
 • 1576-86 Stefan Batory
 • 1578 Ustanowienie trybunału koronnego
 • 1579-82 Wojna z Państwem Moskiewskim o Inflanty
 • 1587-1632 Zygmunt III Waza
 • 1596 Unia brzeska
 • 1600-11 Pierwsza wojna polsko-szwedzka
 • 1605 Zwycięstwo pod Kircholmem
 • 1606-09 Rokosz Zebrzydowskiego
 • 1609-12 Wojna z Moskwą
 • 1611 Zdobycie Smoleńska
 • 1620 Klęska pod Cecorą
 • 1621 Obrona Chocimia
 • 1627 Bitwa morska pod Oliwą
 • 1632-48 Władysław IV Waza
 • 1634 Pokój z Moskwą w Polanowie
 • 1648-54 Powstanie Chmielnickiego
 • 1648-68 Jan Kazimierz
 • 1651 Powstanie Kostki Napierskiego; bitwa pod Beresteczkiem
 • 1654 Ugoda perejesławska
 • 1655-56 Najazd Szwedów na Polskę (potop)
 • 1657 Traktat welawsko-bydgoski, utrata lenna pruskiego
 • 1660 Pokój w Oliwie
 • 1665-66 Rokosz Lubomirskiego
 • 1667 Rozejm z Moskwą w Andruszowie
 • 1669-73 Michał Korybut Wiśniowiecki
 • 1672 Początek wojen z Turcją, traktat w Buczaczu
 • 1673 Zwycięstwo Sobieskiego pod Chocimiem
 • 1674-96 Jan III Sobieski
 • 1676 Rozejm w Żórawnie
 • 1683 Odsiecz wiedeńska
 • 1686 Pokój Grzymułtowskiego z Moskwą
 • 1697-1733 August II Saski
 • 1699 Pokój karłowicki
 • 1700-21 Wojna północna
 • 1704-09 Stanisław Leszczyński
 • 1717 Sejm Niemy
 • 1733 Traktat "Trzech Czarnych Orłów"
 • 1733-63 August III Saski
 • 1740 Przejęcie Śląska od Austrii do Prus
 • 1764 Reformy sejmu konwokacyjnego
 • 1764-95 Stanisław August Poniatowski
 • 1766 Obalenie reform Czartoryskich
 • 1767 Konfederacja radomska, prawa kardynalne pod gwarancją rosyjską
 • 1768-72 Konfederacja barska
 • 1772 I rozbiór Polski
 • 1773 Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
 • 1775 Powołanie Rady Nieustającej
 • 1788-92 Sejm Czteroletni
 • 1791 Konstytucja 3 maja
 • 1792 Konfederacja targowicka i wojna z Rosją
 • 1793 II rozbiór Polski
 • 1794 Insurekcja kościuszkowska
 • 1795 III rozbiór Polski
 • 1797 Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
 • 1806 Wkroczenie Napoleona na ziemie polskie
 • 1807 Utworzenie Księstwa Warszawskiego
 • 1809 Wojna z Austrią
 • 1815 Kongres wiedeński
 • 1823 Reforma uwłaszczeniowa w Poznańskiem
 • 1830-31 Powstanie listopadowe
 • 1832 Zawiązanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w Paryżu
 • 1835 Zawiązanie Gromad Ludu Polskiego w Anglii
 • 1844 Spisek ks. Ściegiennego
 • 1846 Powstanie krakowskie
 • 1848 Wiosna Ludów, powstanie wielkopolskie
 • 1848-49 Udział Polaków w walkach rewolucyjnych w Europie
 • 1863-64 Powstanie styczniowe
 • 1864 Carska reforma uwałszczeniowa
 • 1905-07 Rewolucja na ziemiach polskich
 • 1914 Wybuch I wojny światowej
 • 1914 Powstanie Legionów Polskich
 • 1918 Józef Piłsudski zostaje Naczelnikiem Państwa
 • 1918 Wybuch powstania wielkopolskiego
 • 1920 Wybuch wojny polsko-bolszewickiej
 • 1919 Uchwalenie przez sejm tzw. Małej Konstytucji
 • 1922 Zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza
 • 1935 Konstytucja kwietniowa
 • 1935 Śmierć Józefa Piłsudskiego
 • 1939 Agresja Niemiec i ZSRR na Polskę
 • 1939-45 Eksterminacja ludności polskiej
 • 1940 Egzekucje polskich oficerów przez NKWD
 • 1943 Powstanie w getcie warszawskim
 • 1944 Powstanie warszawskie
 • 1945 NKWD uprowadza przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego
 • 1946 Sfałszowane przez komunistów referendum
 • 1978 Karol Wojtyła wybrany na papieża
 • 1981 Ogłoszenie stanu wojennego
 • 1983 Zniesienie stanu wojennego
 • 1990 Lech Wałęsa prezydentem Polski
 • 1991 Pierwsze w pełni demokratyczne wybory parlamentarne
 • 1995 Aleksander Kwaśniewski wygrywa wybory prezydenckie
 • 1999 Polska zostaje przyjęta do NATO
 • 2004 Polska zostaje członkiem Unii Europejskiej
 

Zobacz także

 

Wyszukiwarka

 
Dodaj bezpłatnie firmę

Informacje

 

Szczególnie polecamy

 

Katalog branż

 

Polecane usługi finansowe

Finanse osobiste Konta osobiste
Bezkonkurencyjne eKONTO - bez opłat, bez ograniczeń
Fundusze inwestycyjne Fundusz emerytalny
Inwestuj w przyszłość z najlepszym - ING OFE
Kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe
Planujesz zakup domu lub mieszkania? Wejdź i porównaj oferty, złóż wniosek na preferencyjnych warunkach

Poznaj potęgę naszego Centrum Finansowego - bezpiecznie, szybko i wygodnie zacznij korzystać z usług takich jak kredyty gotówkowe, konta osczędnościowe, karty kredytowe czy leasing.
 
 
Projekty domów
Najlepsze restauracje
 
Hotele Hotele
  Pośrednicy pracy Pośrednicy pracy
  Restauracje Restauracje
  Nieruchomości Nieruchomości
Samochody Motoryzacja
  Meble Meble
  Księgowość Księgowość
  Budownictwo Budownictwo
 
» Administracja serwisem : GET IN WEB.
Polska .: Strona główna .: Regulamin .: Informacje .: Kontakt .: Linki .: Partnerzy